Pictures of selected projects

Contract Category: Expert article Research, development, experiments Expert examiniation/consulting Assessment of existing structure Shop drawings Project Statical/dynamical calculation Studies/conceptual design Odborný článek Studie / koncepční návrh Projekt Statický / dynamický výpočet Posudek stávající konstrukce Výrobní dokumentace Expertizní / konzultační práce Výzkum, vývoj a experimenty
Structure Category: Theatre and Artistic structures Halls / canopies / tribunes Bridges Tanks / silos / stacks Mast / chimneys Load bearing structures for technological equipment Duct lines Craneways / Technological equipment for transport Load bearing structures for machines Scaffolds / Assembly plattforms Waterworks facilities Roof and Wall cladding Extraordinery and Special structures Membrane structures Timber structures Glass structures Civil engineering / industrial structures občanské / průmyslové budovy halové objekty / přístřešky / tribuny mostní konstrukce nádrže / sila / zásobníky stožáry / komíny nosné konstrukce pro technologická zařízení potrubní trasy jeřábové dráhy / transportní technologická zařízení nosné konstrukce jeřábů, strojů či nástrojů konstrukce lešení / montážních plošin opláštění a fasádní systémy vodohospodářské konstrukce dřevěné konstrukce skleněné konstrukce membránové konstrukce netradiční a speciální konstrukce scénické a umělecké konstrukce
Cancel selection Select all