Project list

In this list of some typical contracts there are involved also projects made by Doc. Ing. Votlučka, CSc. and his fellow workers before founding the Konstat s.r.o. company. The list is lined up from the oldest to the newest project. The projects are presented mostly in Czech language.


Contract Category: Expert article Research, development, experiments Expert examiniation/consulting Assessment of existing structure Shop drawings Project Statical/dynamical calculation Studies/conceptual design Odborný článek Studie / koncepční návrh Projekt Statický / dynamický výpočet Posudek stávající konstrukce Výrobní dokumentace Expertizní / konzultační práce Výzkum, vývoj a experimenty
Structure Category: Theatre and Artistic structures Halls / canopies / tribunes Bridges Tanks / silos / stacks Mast / chimneys Load bearing structures for technological equipment Duct lines Craneways / Technological equipment for transport Load bearing structures for machines Scaffolds / Assembly plattforms Waterworks facilities Roof and Wall cladding Extraordinery and Special structures Membrane structures Timber structures Glass structures Civil engineering / industrial structures občanské / průmyslové budovy halové objekty / přístřešky / tribuny mostní konstrukce nádrže / sila / zásobníky stožáry / komíny nosné konstrukce pro technologická zařízení potrubní trasy jeřábové dráhy / transportní technologická zařízení nosné konstrukce jeřábů, strojů či nástrojů konstrukce lešení / montážních plošin opláštění a fasádní systémy vodohospodářské konstrukce dřevěné konstrukce skleněné konstrukce membránové konstrukce netradiční a speciální konstrukce scénické a umělecké konstrukce
Cancel selection Select all