Projekční kancelář

KONSTAT s.r.o.

Vše spojené s navrhováním nosných konstrukcí:

  • ocelových
  • hliníkových
  • dřevěných
  • laminátových
  • skleněných
  • speciálních
                 
Studie, koncepční návrhy
Statické a dynamické výpočty
Projekty
Výrobní dokumentace
Posudky stávajících konstrukcí
Expertizní a konzultační práce