Historie

Projekční kancelář KONSTAT s.r.o. byla založena roku 1994 dvojicí pedagogů z katedry ocelových konstrukcí Stavební fakulty ČVUT v Praze Doc. Ing. Ladislavem Votlučkou, CSc. a Ing. Janem Seifertem, kteří vedle své pedagogické a vědecké práce cítili potřebu realizovat se i v projekční praxi. Stále rostoucí objem projekční činnosti byl potom podnětem pro rozhodnutí o založení společnosti. Původní profesní působení zakladatelů se naopak promítlo do činnosti projekční kanceláře, která se po celou dobu své existence opírá o významný teoretický potenciál a spolupracuje s bývalými kolegy z ČVUT tak, aby mohla zákazníkům nabídnout nejvyšší možnou odbornost v celém portfoliu činností.

Postupem času firma KONSTAT s.r.o. získávala další spolupracovníky, kteří většinou měli začátek své profesní kariéry také spojený s katedrou ocelových konstrukcí. V průběhu let ve firmě pracovala celá řada externistů z řad studentů či doktorandů katedry. U mnohých z nich tato studentská spolupráce přerostla ve spolupráci trvalou. 

V roce 2019 firma KONSTAT s.r.o. otevřela pobočku v Hradci Králové.

V současnosti je firma KONSTAT s.r.o. stabilní projekční kanceláří etablovanou na domácím ale i zahraničním projekčním trhu a je schopna nabízet zákazníkům veškerý projekční servis včetně rozsáhlých projektů velkých investičních akcí.