Projekční a jiná oprávnění

PROJEKČNÍ  OPRÁVNĚNÍ

Živnostenský list pro předmět podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“ č.j. ŽO/0006196/94/Rac  

Autorizace pro obor Statika a dynamika staveb

  • Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc.- ČKAIT č. 0008494
  • Ing. Jan Seifert - ČKAIT č. 0008493
  • Ing. Jan Mařík, Ph.D. - ČKAIT č. 0602705 

Autorizace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce

  • Ing. Jan Mařík, Ph.D. - ČKAIT č. 0602705 

Průkaz zvláštní způsobilosti podle par. 45 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. - Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc. – průkaz č.2750

JINÁ  OPRÁVNĚNÍ

Jmenovaní znalci

  • Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc.

obor: stavebnictví; odvětví: stavební odvětví různá; specializace: statika - ocelové konstrukce

obor: projektování; odvětví: projektování; specializace: ocelové konstrukce

  • Ing. Jan Mařík, Ph.D.

obor: stavebnictví; odvětví: stavební odvětví různá; specializace: statika - ocelové konstrukce

obor: projektování; odvětví: projektování; specializace: ocelové konstrukce

 

Znalecká kancelář dle zákona č. 254/2019 Sb.

  • KONSTAT s.r.o.

obor: Stavebnictví; odvětví: Nosné konstrukce staveb; specializace: Statika - ocelové konstrukce.

obor: Projektování; odvětví: Statika a dynamika staveb; specializace: Ocelové konstrukce

 

Osvědčení

  • Ing. Jan Mařík, Ph.D.

Korozní inženýr (kurz v rámci Std-401 APC)

 


Oprávnění

Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc.
--- 

Ing. Jan Seifert 

Ing. Jan Mařík, Ph.D. 

Ing. Jan Mařík, Ph.D. 

Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc. 

Ing. Jan Mařík, Ph.D. 

Znalecká kancelář KONSTAT s.r.o.