Projekční a jiná oprávnění

PROJEKČNÍ  OPRÁVNĚNÍ

Živnostenský list pro předmět podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“ č.j. ŽO/0006196/94/Rac  

Autorizace pro obor Statika a dynamika staveb

  • Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc.- ČKAIT č. 0008494
  • Ing. Jan Seifert - ČKAIT č. 0008493
  • Ing. Jan Mařík, Ph.D. - ČKAIT č. 0602705 

Autorizace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce

  • Ing. Jan Mařík, Ph.D. - ČKAIT č. 0602705 

Průkaz zvláštní způsobilosti podle par. 45 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. - Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc. – průkaz č.2750

JINÁ  OPRÁVNĚNÍ

Jmenovaní soudní znalci

  • Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc.

obor: stavebnictví; odvětví: stavební odvětví různá; specializace: statika - ocelové konstrukce

obor: projektování; odvětví: projektování; specializace: ocelové konstrukce

  • Ing. Jan Mařík, Ph.D.

obor: stavebnictví; odvětví: stavební odvětví různá; specializace: statika - ocelové konstrukce

obor: projektování; odvětví: projektování; specializace: ocelové konstrukce


Oprávnění

Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc.
---

Ing. Jan Seifert

Ing. Jan Mařík, Ph.D.

Ing. Jan Mařík, Ph.D.

Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc.

Ing. Jan Mařík, Ph.D.