Projekční a jiná oprávnění

PROJEKČNÍ  OPRÁVNĚNÍ

Živnostenský list pro předmět podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“ č.j. ŽO/0006196/94/Rac  

Autorizace pro obor Statika a dynamika staveb

 • Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc.- ČKAIT č. 0008494
 • Ing. Jan Seifert - ČKAIT č. 0008493
 • Ing. Jan Mařík, Ph.D. - ČKAIT č. 0602705 

Autorizace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce

 • Ing. Jan Mařík, Ph.D. - ČKAIT č. 0602705 

Průkaz zvláštní způsobilosti podle par. 45 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. - Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc. – průkaz č.2750

JINÁ  OPRÁVNĚNÍ

Jmenovaní znalci

 • Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc.

obor: stavebnictví; odvětví: stavební odvětví různá; specializace: statika - ocelové konstrukce

obor: projektování; odvětví: projektování; specializace: ocelové konstrukce

 • Ing. Jan Mařík, Ph.D.

obor: stavebnictví; odvětví: stavební odvětví různá; specializace: statika - ocelové konstrukce

obor: projektování; odvětví: projektování; specializace: ocelové konstrukce

 

Znalecká kancelář dle zákona č. 254/2019 Sb.

 • KONSTAT s.r.o.

obor: Stavebnictví; odvětví: Nosné konstrukce staveb; specializace: Statika - ocelové konstrukce.

obor: Projektování; odvětví: Statika a dynamika staveb; specializace: Ocelové konstrukce

 

Osvědčení

 • Ing. Jan Mařík, Ph.D.

Korozní inženýr (kurz v rámci Std-401 APC)

 

Ostatní doklady

 • KONSTAT s.r.o.

Registrovaný provozovatel bezpilotního systému.

 • Ing. Jan Mařík, Ph.D.

Drony  A1 & A3 OPEN SUB CATEGORY Doklad o absolvování online výcviku.

 • Ing. Jan Seifert

Drony  A1 & A3 OPEN SUB CATEGORY Doklad o absolvování online výcviku.

 


Oprávnění

Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc.
--- 

Ing. Jan Seifert 

Ing. Jan Mařík, Ph.D. 

Ing. Jan Mařík, Ph.D. 

Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc. 

Ing. Jan Mařík, Ph.D. 

Znalecká kancelář KONSTAT s.r.o. 

Ing. Jan Mařík, Ph.D. 

Ing. Jan Seifert 

Ing. Jan Mařík, Ph.D. 

Provozovatel UAS.