Další aktivity firmy

V rámci širšího uplatnění se firma zabývá i výzkumnou činností a vývojem. Podíleli jsme se mimo jiné na inovativním voucheru hl. města Prahy.

Jsme rovněž v permanentním kontaktu a spolupráci s katedrou ocelových a dřevěných konstrukcí stavební fakulty ČVUT v rámci vývoje teoretických poznatků, aktualizací normativních ustanovení i praktických zkušeností či zajišťování oponentských posudků závěrečných prací jakož i účástí ve zkušebních komisích pro státní zkoušky a habilitační řízení i oponentních komisích výzkumných úkolů.

Spolupracujeme také s vědeckotechnickými pracovišti jako je Kloknerův ústav ČVUT a PAVUS, a.s. při hledání nových řešení nejrůznějších odborných problémů.

Již řadu let patříme mezi sponzory Nadace Františka Faltuse při Katedře ocelových a dřevěných konstrukcí FSv ČVUT Praha podporující nadané studenty.

Jsme rovněž členy Asociace dodavatelů Trapézových plechů a za studena tvarovaných prvků a plošných profilů, která má za cíl zvýšit stavební standard při provádění plochých střech a zabezpečit technicky správné používání a navrhování nosných konstrukcí z trapézových plechů.

Jako členové aktivu Statika, diagnostika a zkoušení staveb, mosty a inženýrské konstrukce při ČKAIT se podílíme na kultivaci a zkvalitnění stavebního průmyslu.

Jsme rovněž hrdým partnerem týmu Gank hrajícího 1.A třídu malé kopané v okresu Hradec Králové.