Reference

Během své existence firma KONSTAT s.r.o. zpracovala více jak 2500 zakázek. Šlo o širokou škálu prací od rozsáhlých projektů trvajících i několik let až po zakázky zcela drobné. Mnohé byly velmi zajímavé po stránce technické, obchodní, či z důvodů své exponovanosti a některé se svou specifičností vymykaly běžné statické a konstrukční činnosti. Ve jmenovitém seznamu referencí je uveden výběr právě těch zakázek, které se nám jeví něčím zajímavé. V náhledu vybraných referencí jsou pak některé z nich prezentovány obrazově.