Portfolio činností

Firma KONSTAT s.r.o. je projekční kancelář specializovaná převážně na obor ocelových konstrukcí. V tomto oboru provádí veškeré činnosti související s navrhováním nově budovaných a rekonstrukcí stávajících konstrukcí. Vedle ocelových konstrukcí se firma zabývá také dřevěnými, hliníkovými, membránovými, skleněnými a laminátovými konstrukcemi a opláštěním.

Z portfolia zmíněných činností lze jmenovat:

 • studie a koncepční návrhy
 • statické a dynamické výpočty
 • výpočty požární odolnosti konstrukcí
 • projekty všech projekčních stupňů
 • výrobní dokumentace
 • kontrolní prohlídky a posudky stávajících konstrukcí
 • expertizní a konzultační činnost
 • vývoj, výzkum a experimentální ověřování konstrukcí
 • znalecké posudky

Uvedené činnosti firma zabezpečuje pro stavební, technologické a speciální konstrukce všech typů, zejména:

 • občanské i průmyslové budovy
 • halové budovy, přístřešky a tribuny
 • mostní konstrukce
 • nádrže, sila, zásobníky
 • stožáry, komíny
 • nosné konstrukce pro technologická zařízení
 • potrubní trasy
 • jeřábové dráhy, transportní technologická zařízení 
 • nosné konstrukce jeřábů, strojů či nástrojů
 • konstrukce lešení a montážních plošin
 • vodohospodářské konstrukce
 • opláštění, fasádní systémy a jejich podpěrné konstrukce
 • netradiční a speciální konstrukce (divadelní, výstavní a reklamní technika, zařízení zoologických zahrad, nosné konstrukce výtvarných děl apod.)

 

Firma KONSTAT s.r.o. je externím odborným pracovištěm pro výrobce trapézových plechů - firmu CB Profil, a.s., pro kterou zajišťuje odborný vývoj, zpracovává nástroje pro návrh trapézových plechů a řeší návrhy pro konkrétní realizace.

Vedle splnění základních požadavků funkčnosti a bezpečnosti konstrukcí klade firma ve své činnosti silný důraz rovněž na hospodárnost z hlediska spotřeby materiálu i výrobní pracnosti a neopomíjí ani hlediska estetiky konstrukcí. Proto také úspěšně provádí optimalizace a úpravy návrhů již navržených konstrukcí podle specifických požadavků investorů, architektů a výrobců.

Výpočty konstrukcí jsou prováděny zpravidla prostřednictvím metody konečných prvků (FEM). Projekčně je s výhodou uplatňováno BIM 3D modelování konstrukcí. Společnost využívá pro statické a dynamické výpočty programy firmy Dlubal, pro BIM projektování produkty společnosti Autodesk jako Advance Steel či Revit. 

Do portfolia činností společnosti patří i některé speciální činnosti jako např. optimalizace konstrukcí s ohledem na pokročilé požárně bezpečností řešení. 

Společnost KONSTAT s.r.o. je rovněž znaleckou kanceláří dle zákona č. 254/2019 Sb. a vykonává znaleckou činnost v oboru Stavebnictví; odvětví: Nosné konstrukce staveb; specializace: Statika - ocelové konstrukce a v oboru Projektování; odvětví: Statika a dynamika staveb; specializace: Ocelové konstrukce.

Kromě činnosti v uvedených oborech naše kancelář zajišťuje i příbuzné činnosti – jako např.:

 • projekty a posudky betonových konstrukci a základů
 • projekty ostatních stavebních profesí
 • zaměření konstrukcí
 • diagnostiku konstrukcí (US měření tloušťky prvků, měření tloušťky povlaků, stanovení míry koroze, vizuální monitoring s využitím dronu)
 • laboratorní zkoušky
 • analýzu protikorozní ochrany
 • výrobu a montáž ocelových konstrukcí a opláštění

Tyto činnosti zajišťujeme ve spolupráci s dlouhodobými partnery (specialisty) tak, abychom mohli zákazníkovi nabídnout kompletní servis a přitom si zachovat vysokou specializovanost v oboru ocelových a dalších výše uvedených konstrukcí.
 


Diagnostické vybavení