O firmě

Projekční kancelář KONSTAT s.r.o. se zabývá veškerými činnostmi spojenými s navrhováním konstrukcí z oceli a řady dalších materiálů (koncepční studie, projekty všech stupňů, statické a dynamické posudky, výrobní dokumentace, posudky stávajících konstrukcí). Uvedené činnosti zabezpečuje pro všechny typy stavebních, technologických a speciálních konstrukcí a kovových opláštění.

Společnost KONSTAT s.r.o. je rovněž znaleckou kanceláří podle zákona č. 254/2019 Sb. v oboru Stavebnictví; odvětví: Nosné konstrukce staveb; specializace: Statika - ocelové konstrukce a v oboru Projektování; odvětví: Statika a dynamika staveb; specializace: Ocelové konstrukce.

JEDNATELÉ

  • Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc.
  • Ing. Jan Seifert
  • Ing. Jan Mařík, Ph.D.