O firmě

Projekční kancelář KONSTAT s.r.o. se zabývá veškerými činnostmi spojenými s navrhováním konstrukcí z oceli a řady dalších materiálů (koncepční studie, projekty všech stupňů, statické a dynamické posudky, výrobní dokumentace, posudky stávajících konstrukcí). Uvedené činnosti zabezpečuje pro všechny typy stavebních, technologických a speciálních konstrukcí a kovových opláštění.

Jednatelé firmy jsou kompetentní i jako soudní znalci v oboru stavebnictví; odvětví: stavební odvětví různá; specializace: statika - ocelové konstrukce a oboru projektování; odvětví: projektování; specializace: ocelové konstrukce.

JEDNATELÉ

  • Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc.
  • Ing. Jan Seifert
  • Ing. Jan Mařík, Ph.D.