Publikační činnost

1) Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA, KONSTRUKCE (03/2010)

2) Podpory trapézových plechů - článek na konferenci Betonářské dny 2021, Ocelové konstrukce 2021

3) Současné možnosti v modelování konstrukcí, KONSTRUKCE (02/2021)

4) Význam úrovní projektové dokumentace z pohledu statika a jejich (ne)uplatňování v praxi, Z+I (03/2022)

5) Při změnách dokončených budov často chybí dostatečná projektová příprava Z+I (04/2022), aktuální verze je na webu Z+I

6) Metodická pomůcka pro statické posouzení trapézových plechů při osazování FVE

7) Návrh sjedonocení praxe v požárně bezpečnostním řešení pro střešní pláště s trapézovými plechy

8) Fotovoltaika na střechách z trapézových plechů – eliminace rizik při jejich umisťování, STAVEBNICTVÍ (01-02/2023)


Soubory ke stažení