Sila a zásobník s nosnou konstrukcí - hala surovinového hospodářství Crystalex Nový Bor

1995

Crystalex Nový Bor

Contract Category

  • Project
  • Shop drawings

Structure Category

  • Tanks / silos / stacks
  • Halls / canopies / tribunes

Hala s výškou přes 30 m a zcela volným prostorem bez vnitřních opor zakrývá sestavu sil a zásobníků tvořících surovinové hospodářství skláren Crystalex. V hale je situován obří zásobník písku obdélníkového tvaru s vlastním dnem a sloupy. Vedle něj se nachází baterie různých kruhových sil na společné plošině. Bylo zapotřebí řešit v prostoru vzájemnou tuhostní interakci všech sil a podpěrné konstrukce, což v době běžného projektování pouze ve 2D metodou per partes bylo poměrně novátorské.