Výzkum poruch souvrství DOPA v nádržích Čepro

2008

Skanska Praha

Contract Category

  • Research, development, experiments
  • Expert examiniation/consulting

Structure Category

  • Tanks / silos / stacks
  • Extraordinery and Special structures

Netěsnosti starých betonových nádrží sovětského typu neberoucího ohled na ekologii byly sanovány plechovou výstelkou se speciálním laminátovým souvrstvím DOPA, které pomocí vakuové vrstvy umožňuje sledovat případné úniky. Drobné pohyby betonové konstrukce a ocelové výstelky však způsobovaly poruchy i v křehké laminátové vrstvě. Bylo třeba zjistit příčiny těchto poruch a navrhnout taková konstrukční opatření, která by jim zabránila.