Altán Veselí

2021

Sweco Hydroprojekt Praha

Zatřídění činností

  • Projekt
  • Statický / dynamický výpočet

Zatřídění objektů

  • halové objekty / přístřešky / tribuny