Dědina - Mělčany - otočný válcový segment retenční nádrže

2018

Sweco Hydroprojekt Praha

Zatřídění činností

  • Statický / dynamický výpočet

Zatřídění objektů

  • vodohospodářské konstrukce