GRANMA

2023

Oeltechnik DE

Zatřídění činností

  • Statický / dynamický výpočet

Zatřídění objektů

  • nosné konstrukce pro technologická zařízení