Jezová klapka

2022

Hydroprojekt Sweco Praha

Zatřídění činností

  • Statický / dynamický výpočet

Zatřídění objektů

  • vodohospodářské konstrukce