Konstrukce gumolisu

2015

Liget Praha

Zatřídění činností

  • Statický / dynamický výpočet

Zatřídění objektů

  • nosné konstrukce jeřábů, strojů či nástrojů

Statická analýza konstrukce gumolisu na základě konstrukčního návrhu firmy Liget pro firmu PŽSK.