Lübz

2022

INGTOP s.r.o.

Zatřídění činností

  • Statický / dynamický výpočet

Zatřídění objektů

  • nosné konstrukce pro technologická zařízení

Nosná konstrukce pro technologie výroby minerální izolace.

Fotky z montáže a úvodní foto poskytla společnost INGTOP s.r.o.