Most horkovodu ZEVO

2014

TIC Plzeň

Zatřídění činností

  • Projekt

Zatřídění objektů

  • mostní konstrukce
  • nosné konstrukce pro technologická zařízení