Nosiče panelů FVE

2023

AKIRE s. r. o.

Zatřídění činností

  • Statický / dynamický výpočet

Zatřídění objektů

  • nosné konstrukce pro technologická zařízení

Úvodní obrázek poskytnut společností AKIRE s.r.o.