Petřínská lanovka - posudek havarijního stavu

2003

DP hl.m. Prahy

Zatřídění činností

  • Posudek stávající konstrukce
  • Expertizní / konzultační práce

Zatřídění objektů

  • netradiční a speciální konstrukce