Potrubní trasy, Ocelárna Dillingen

2008

Allcons Praha

Zatřídění činností

  • Statický / dynamický výpočet

Zatřídění objektů

  • nosné konstrukce pro technologická zařízení
  • potrubní trasy