Přístřešek Fakultní Nemocnice Hradec Králové

2007

Recoc Praha

Zatřídění činností

  • Projekt

Zatřídění objektů

  • halové objekty / přístřešky / tribuny
  • membránové konstrukce