Segmenty Štvanice

2021

Sweco Hydroprojekt Praha

Zatřídění činností

  • Statický / dynamický výpočet

Zatřídění objektů

  • vodohospodářské konstrukce