Sila a zásobník s nosnou konstrukcí - hala surovinového hospodářství Crystalex Nový Bor

1995

Crystalex Nový Bor

Zatřídění činností

  • Projekt
  • Výrobní dokumentace

Zatřídění objektů

  • nádrže / sila / zásobníky
  • halové objekty / přístřešky / tribuny

Hala s výškou přes 30 m a zcela volným prostorem bez vnitřních opor zakrývá sestavu sil a zásobníků tvořících surovinové hospodářství skláren Crystalex. V hale je situován obří zásobník písku obdélníkového tvaru s vlastním dnem a sloupy. Vedle něj se nachází baterie různých kruhových sil na společné plošině. Bylo zapotřebí řešit v prostoru vzájemnou tuhostní interakci všech sil a podpěrné konstrukce, což v době běžného projektování pouze ve 2D metodou per partes bylo poměrně novátorské.