Silo a komín Vintířov

2009

1. železářská Kladno

Zatřídění činností

  • Projekt

Zatřídění objektů

  • stožáry / komíny