Techn. konstrukce Amsteel

2017

Primetals Praha

  • Výrobní dokumentace

  • nádrže, sila, zásobníky
  • nosné konstrukce pro technologická zařízení