Techn. konstrukce Ansteel

2017

Primetals Praha

Zatřídění činností

  • Výrobní dokumentace

Zatřídění objektů

  • nádrže / sila / zásobníky
  • nosné konstrukce pro technologická zařízení