Technologické konstrukce CSA

2006

VAI Praha

Zatřídění činností

  • Statický / dynamický výpočet
  • Výrobní dokumentace

Zatřídění objektů

  • stožáry / komíny
  • nosné konstrukce pro technologická zařízení