Technologické konstrukce CSC

2005

VAI Praha

  • Statický, dynamický výpočet
  • Výrobní dokumentace

  • občanské a průmyslové budovy
  • nosné konstrukce pro technologická zařízení