Technologické konstrukce Doneck

2008

Siemens VAI Praha

Zatřídění činností

  • Projekt

Zatřídění objektů

  • nádrže / sila / zásobníky
  • nosné konstrukce pro technologická zařízení