Technologické konstrukce Kaluga

2009

Siemens Praha

Zatřídění činností

  • Projekt

Zatřídění objektů

  • nosné konstrukce pro technologická zařízení
  • nádrže / sila / zásobníky