Technologické konstrukce Košice SS1

2004

VAI Praha

Zatřídění činností

  • Statický / dynamický výpočet
  • Výrobní dokumentace

Zatřídění objektů

  • nosné konstrukce pro technologická zařízení
  • stožáry / komíny
  • potrubní trasy