Ternium

2021

Primetals Praha

Zatřídění činností

  • Projekt
  • Statický / dynamický výpočet
  • Výrobní dokumentace

Zatřídění objektů

  • potrubní trasy
  • nosné konstrukce pro technologická zařízení