Vazník krovu kulturního sálu

2021

Obec Vranov

Zatřídění činností

  • Posudek stávající konstrukce
  • Studie / koncepční návrh

Zatřídění objektů

  • dřevěné konstrukce

Studie zatížitelnosti původní dřevěné lamelové konstrukce.