Výzkum poruch souvrství DOPA v nádržích Čepro

2008

Skanska Praha

Zatřídění činností

  • Výzkum, vývoj a experimenty
  • Expertizní / konzultační práce

Zatřídění objektů

  • nádrže / sila / zásobníky
  • netradiční a speciální konstrukce

Netěsnosti starých betonových nádrží sovětského typu neberoucího ohled na ekologii byly sanovány plechovou výstelkou se speciálním laminátovým souvrstvím DOPA, které pomocí vakuové vrstvy umožňuje sledovat případné úniky. Drobné pohyby betonové konstrukce a ocelové výstelky však způsobovaly poruchy i v křehké laminátové vrstvě. Bylo třeba zjistit příčiny těchto poruch a navrhnout taková konstrukční opatření, která by jim zabránila.