Vzduchové chladiče Madeira

2005

Bronswerk Děčín

Zatřídění činností

  • Projekt

Zatřídění objektů

  • nosné konstrukce pro technologická zařízení