Zvětšení únosnosti portálového jeřábu 5t

2006

1. Železářská Kladno

Zatřídění činností

  • Projekt

Zatřídění objektů

  • nosné konstrukce jeřábů, strojů či nástrojů