BBCentrum Alpha – světlík

2002

Studio A

Zatřídění činností

  • Studie / koncepční návrh

Zatřídění objektů

  • občanské / průmyslové budovy

Konstrukce zastřešení atria s přísnými architektonickými požadavky na minimalizaci profilů. Konstrukce je uložena na třech dilatačních celcích. Její stranový pohyb je zajištěn pomocí kluzných ložisek.