BBCentrum Alpha – světlík

2002

Studio A

  • Studie, koncepční návrh

  • občanské a průmyslové budovy

Konstrukce zastřešení atria s přísnými architektonickými požadavky na minimalizaci profilů. Konstrukce je uložena na třech dilatačních celcích. Její stranový pohyb je zajištěn pomocí kluzných ložisek.