Dědina - Mělčany - otočný válcový segment retenční nádrže

2018

Sweco Hydroprojekt Praha

  • Statický, dynamický výpočet

  • vodohospodářské konstrukce