Konstrukce gumolisu

2015

Liget Praha

  • Statický, dynamický výpočet

  • nosné konstrukce jeřábů, strojů či nástrojů

Statická analýza konstrukce gumolisu na základě konstrukčního návrhu firmy Liget pro firmu PŽSK.