Most horkovodu ZEVO

2014

TIC Plzeň

  • Projekt

  • mostní konstrukce
  • nosné konstrukce pro technologická zařízení