Přístřešek RD Štěchovice

2020

TPB STEEL, spol. s r.o.

Zatřídění činností

  • Projekt
  • Statický / dynamický výpočet
  • Výrobní dokumentace

Zatřídění objektů

  • občanské / průmyslové budovy