Pylon mostu přes Ohři Sokolov

2021

SMP CZ

Zatřídění činností

  • Výrobní dokumentace

Zatřídění objektů

  • mostní konstrukce

Montáž pylonu