Rozhledna Černolice

2021

Eurosignal

Zatřídění činností

  • Studie / koncepční návrh
  • Statický / dynamický výpočet
  • Výrobní dokumentace

Zatřídění objektů

  • stožáry / komíny
  • netradiční a speciální konstrukce

Ocelová konstrukce rozhledy sestává ze dvou nakloněných mimoběžných křižujících se rotačních hyperboloidů, kterými prochází svislé vřetenové schodiště. Prozatím probíhá fáze předmontáže.