Technologické konstrukce Bao

2005

VAI Praha

  • Statický, dynamický výpočet
  • Výrobní dokumentace

  • nosné konstrukce pro technologická zařízení
  • potrubní trasy