Technologické konstrukce Bao

2005

VAI Praha

Zatřídění činností

  • Statický / dynamický výpočet
  • Výrobní dokumentace

Zatřídění objektů

  • nosné konstrukce pro technologická zařízení
  • potrubní trasy