Technologické konstrukce CSA

2006

VAI Praha

  • Statický, dynamický výpočet
  • Výrobní dokumentace

  • stožáry, komíny
  • nosné konstrukce pro technologická zařízení