Technologické konstrukce Košice SS1

2004

VAI Praha

  • Statický, dynamický výpočet
  • Výrobní dokumentace

  • nosné konstrukce pro technologická zařízení
  • stožáry, komíny
  • potrubní trasy