Vulkanizační lis

2011

Liget Praha

Zatřídění činností

  • Studie / koncepční návrh
  • Statický / dynamický výpočet

Zatřídění objektů

  • nosné konstrukce jeřábů, strojů či nástrojů

Statická analýza konstrukce vulkanizačního lisu na základě konstrukčního návrhu firmy Liget pro firmu PŽSK