Zvětšení únosnosti portálového jeřábu 5t

2006

1. Železářská Kladno

  • Projekt

  • nosné konstrukce jeřábů, strojů či nástrojů